Market Analysis

GBP и BoE в светлината на прожекторите

Федералният резерв и Bank of Japan оповестиха решенията си относно паричните политики тази седмица. Към тях днес се присъединява Bank of England (BoE).

 

Защо е важно?

  • Bank of England е една от водещите световни централни банки, така че възгледите ѝ за паричната политика носят допълнителна тежест за световните пазари.
  • Очаква се BoE да повиши лихвения процент за първи път от септември 2017 г. с 25 б.п. до 0,75%, така че ако няма промяна, то ще бъде изненада за пазара.
  • Протоколът от заседанието на Комитета по паричната политика (MPC) към BoE също ще бъде публикуван едновременно с решението за лихвения процент, така че в реално време ефективно да се види какво мислят членовете при вземането на своето политическо решение.
  • Това, което ще каже BOE, ще бъде добавено в колекцията към неотдавнашните коментари/действия от страна на Европейската централна банка, Федералния резерв и Японската централна банка и ще помогне на пазарните участници да преценят вероятността от дивергенция в паричните политики – или липсата на такива – оказваща силно влияние върху валутните пазари.
  • Инфлацията в Обединеното кралство надхвърля целевата цел от 2%, но в последно време тенденцията е по-ниска, което допринася за очакването, че BoE може да рискува с политическа грешка, като повиши лихвения процент в условията на повишена неопределеност по отношение на Brexit и търговските разногласия.

Възможните сценарии:

Повишаване с 25 б.п. и ястребов коментар – Ако BoE повиши лихвите с 25 б.п., повиши прогнозата си за инфлация и се съсредоточи повече върху ценовия натиск от Brexit, GBP/USD, който се намира в тесния диапазон 1,3080 – 1,3200 по-всяка вероятност ще бъде нарушен и не е изключено да видим нива от 1,3300.

Повишаване с 25 б.п. и неутралност – Ако BoE избере покачване, но не потвърди необходимостта от по-нататъшно затягане, GBP/USD би трябвало да се повиши, но ралито може да е краткосрочно. При такъв сценарий не е изключено да видим  пробив под 1,3080, но 1,3000 е стабилна зона на подкрепа.

Няма повишаване на лихвите – при такъв сценарий GBP ще бъде подложен на разпродажби и преодоляването на 1,3000 не би трябвало да е проблем, с което пътят към 1,2800 ще бъде отворен.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades