Market Analysis

FOMC на фокус

FOMC на фокус

Днес приключва двудневната среща на FOMC с изявление в 21:00 ч. (четвъртък). Няма да има резюме на икономическите прогнози (Summary of Economic Projections (SEP)), а това ще бъде последната среща на FOMC без пресконференция след срещата.

 

Пазарният консенсус е, че няма да има промяна в езика на политиката или изявлението, тъй като FED отстрани думата „акомодативна“ през септември и повиши лихвите в диапазона 2,00%-2,25%. През септември SEP не показа никаква промяна в броя на повишенията през 2018 г. (4 покачвания) и 2019 г. (3 покачвания).

 

Някои от най-важните икономически събития от съществено значение, настъпили след последната среща, включват актуализации на пазара на труда, инфлацията и потреблението.

 

Пазар на труда

Пазарът на труда продължава да бъде силен, като новооткритите работни места в неселскостопанската сфера (non-farm payrolls (nfp)) нарастват със стабилен темп, а нивото на безработица е на 49-годишно дъно. Октомврийските nfp са 250 хил., досега през 2018 г. nfp нарастват със среден темп от 213 хил., което е по-добро от 182 хил. ръст през 2017 г. и 195 хил. през 2016 г. Мерките за безработица и непълна заетост, както и почасовото заплащане също продължават да показват подобрение през октомври. Безработицата е стабилна на нива от 3,7% през октомври, което е 49-годишно дъно.

 

Заплатите продължават да показват постепенно нарастване на тенденцията през последните месеци. Оттук и през следващите месеци се очаква постепенно повишаване на пазара на труда.

 

Инфлация

Последните данни за инфлацията са малко модерирани, но останаха на или над целта на FED от 2%, в съответствие с пазарните очаквания за pull-back на годишна инфлация, която се разпростира в Q4. Основният и основен CPI за септември поскъпна съответно с 2,3% и 2,2%, в сравнение с 2,2% и 1,7% през септември 2017 г. Габаритът на FED за инфлацията – Personal consumption expenditures (PCE), или PCE Index се повиши с 2,0% през септември, оставяйки под 6-годишния връх от 2,3% през юли, юни и май. Основният PCE също се повиши с 2.0% на годишна база, оставяйки близо до 6-годишно ниво, наблюдавано през предходните 4 месеца и през март тази година.

 

Последната средна прогноза на FOMC за PCE за 2018 г. е от 2,1%. Средната оценка за core PCE за 2018 г. е 2,0%. Оттук се очаква PCE и core PCE да останат в диапазона от 1,9% до 2,0% през следващите месеци.

 

Потребление

Потребителите продължават да стимулират икономическия растеж. PCE през третото тримесечие нарасна с 4%, при ръст от 3,5% в БВП. Данните за продажбите на дребно разочароваха през септември, въпреки че общите продажби на дребно през третото тримесечие нараснаха с 5,1% и се очаква да покажат по-силни продажби за октомври.

 

По-силният растеж и стабилният пазар на труда следва да продължат да подкрепят потреблението. Следователно се очаква PCE да се повиши с по-умерен, но все още силен темп на растеж от 2.9% през четвъртото тримесечие и темп на растеж на БВП от 3.0%.

 

Въз основа на изявлението на FOMC от септември, в което се посочва, че „пазарът на труда продължава да се засилва и че икономическата активност нараства със силен темп“, тъй като тенденциите, свързани с пазара на труда и инфлацията, са в общи линии в съответствие с очакванията на Комитета. Политиката на FOMC се очаква да поддържа постепенна позиция.

 

Следователно не се очаква промяна в политиката, докато през декември се очаква повишение с 25 базисни пункта в целевия диапазон до 2,25% -2,50%, при условие, че икономическото и финансовото развитие продължава да надминава очакванията.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.