Market Analysis

FED все още се надява на още едно покачване на лихвите през тази година

След 7-годишен период на лихви близки до нула, Американската централна банка (FED) реши да увеличи основния си лихвен процент по федералните фондове през декември 2015 г. Следващото покачване на лихвите се случи една година по-късно през декември 2016 г., последвано от трето през март и четвърто през юни.

 

През юни FED повиши лихвата по федералните фондове с 25 базисни пункта и сега тя е в диапазона между 1% и 1,25%. Американската централна банка все още се надява да направи още едно покачване преди края на годината. През 2018 г. основният лихвен процент би трябвало да достигне 2,1%, а през 2019 г. 2,9%.

 

През есента FED трябва да даде по-конкретен план за започване нормализирането на баланса си.

 

Щатският долар поевтиня след срещите на FOMC. Валутната двойка EUR/USD достигна най-високото си ниво от 2015 г. насам.

Снимка 1: EUR/USD – Дневна графика

 

Нормализиране на баланса на FED

 

Една от целите на FED са предпазливи и добре съгласувани изявления относно нормализирането на паричната политика, за да се избегне рязко нарастване на волатилността на пазарите. Председателят Джанет Йелън потвърди, че лихвените проценти се очаква да нарастват постепенно и балансът на FED трябва да започне да се нормализира.

 

Централната банка на САЩ изглежда готова да направи по-нататъшна стъпка в нормализирането на своята политика, като започне да намалява баланса си, може би най-рано през септември.  Както бе посочено в предходния ни анализ, приоритет за FOMC е намаляване баланса на централната банка, след направените от нея мащабни покупки на щатски облигации в резултата на финансовата криза. Това може значително да повлияе върху стойността на зелените пари.

 

През октомври 2014 г. FED реши да прекрати програмата, след като достигна дефицит от 4,5 трлн.  USD. Членовете на FOMC заявиха, че възнамеряват да намалят притежаваните от FED държавни ценни книжа, за да бъде постигнато балансиране на бюджета. За тази цел те ще намалят „реинвестирането на основните плащания, които получава от ценни книжа, държани в System Open Market Account. По-конкретно, тези плащания ще бъдат реинвестирани само до степен, в която те надхвърлят постепенно увеличаващите се тавани „. Този план за нормализиране на баланса трябва да бъде приложен тази година, ако FED реши, че щатската икономика се развива според очакванията.

 

МВФ понижи прогнозата си за растеж на САЩ

 

Както наскоро бе подчертано от МВФ, планът на президента Тръмп не е достатъчно подробен, за да бъде включен в прогнозите: „Бюджетът на администрацията предлага намаляване на фискалния дефицит и дълг, преориентиране на публичните разходи и преразглеждане на данъчната система, но […] стана ясно, че има много подробности, които липсват относно тези планове“.

 

Този аргумент оказа основно влияние в неотдавнашното понижение на МВФ: организацията ревизира прогнозата си за растеж на САЩ от 2,3% до 2,1% за 2017 г.

 

Каролейн Де Палмас

Анализатор, ActivTrades