Market Analysis

EUR/NZD с възможност за трейд, след решението на RBNZ

Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) остави основния си лихвен процент непроменен в сряда, опровергавайки очакванията за намаление и даде знак, че е готова да добави още стимули, ако е необходимо, на фона на понижаващия се растеж и инфлация под целевата зона.

Комитетът по парична политика (MPC) към RBNZ, воден от гуверньора Адриан Ор, реши да запази основния лихвен процент (OCR) на нива от 1,0%. Икономистите очакваха намаление от 0,25% до 0,75%.

На предходната среща през септември банката също остави лихвата непроменена, след като през август я понижи с 50 б.п., което беше изненадващ ход от нейна страна. RBNZ намали лихвата два пъти тази година. През май понижението бе с 25 б.п.

„Очакваме икономическият растеж да остане потиснат през остатъка от календарната година. Ще продължим да наблюдаваме икономическото развитие и ще бъдем готови да действаме според нуждите.“ – извадки от изявлението на Ор.

Банката намали тримесечната прогноза за растеж за Q4 до 0,6%  спрямо 0,7% в декларацията от август. Прогнозите за растеж за тази година бяха запазени на 2,7%, докато прогнозата за растеж за 2020 г. беше намалена до 2,1% от 2,4%.

Протоколът от последната среща по парична политика показа, че членовете на MPC са взели под внимание краткосрочните рискове за намаляване на икономиката. „Комитетът е на мнение, че акомодативната парична политика остава необходима, за да продължи да постига целите за инфлация и заетост“, се казва в протокола.

Лицата, които създават паричната политика, очакваха вдигане на икономическия растеж през 2020 г. от облекчаването на паричната политика, което се провежда от началото на 2019 г. и от по-силните фискални стимули.

„Комитетът се съгласи, че намалението на OCR през последната година се предава чрез икономиката и че ще е необходимо време, за да има пълния си ефект“, се добавя в протокола.

Междувременно, резултатите от тримесечното проучване на очакванията на RBNZ, публикувано във вторник, показаха, че двугодишните инфлационни очаквания са спаднали до 1,8% от 1,86 % при проучването през септември.

По отношение на новозеландския долар (NZD) спрямо основните му конкуренти, EUR/NZD привлича внимание. Двойката спадна под месечното дъно за октомври – силна подкрепа, спираща курса през първата половина на ноември, но ето, че и нейния ред дойде да бъде пробита. Ако мечките запазят ръководната си роля, то следваща по-значима преграда по пътя надолу се наблюдава при кръглото и психологическо 1,70 (септемврийско дъно), следвана от динамична подкрепа идваща от покачващата се тренд линия.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.