Market Analysis

Погледите към продажбите на дребно от САЩ

 

Седмицата ще приключи с доклада за продажбите на дребно от САЩ. FED ще се срещне следващата седмица и този доклад ще играе решаваща роля в оформянето на очакванията за бъдещите насоки на централната банка. Икономистите очакват възстановяване на разходите, но има много причини поради които данни могат да са различни.

Продажбите на дребно измерват общите постъпления на магазини, занимаващи се с продажба на трайни и малотрайни стоки. Този индикатор е от важно значение за валутните пазари, тъй като показва силата на потребителското търсене и доверие, а от там и силата на съответната икономика и валута. Ръст в продажбите на дребно означава, че средната стойност на цените се е увеличила (инфлация), а спад, че цените са паднали като цяло (дефлация).

На първо място, пазарът на труда показа разочароващи цифри според доклада за работните места от миналия месец. Ръстът на заплатите също се забавя, цените на природния газ са по-ниски, а спадът на акциите от 6% през май са причините, поради които потребителите не са склонни да харчат миналия месец. Въпреки рекордното движение на акциите и ниската безработица, американците никога не са се чувствали богати.

Ръстът на продажбите на дребно бе скромен през 2018 г. и стана отрицателен през декември. Оттогава разходите са спаднали три от последните пет месеца. Председателят на FED Пауъл се опитва да се представи смело, казвайки, че икономиката се разраства, но неговият коментар, че те ще „действат по подходящ начин, за да поддържат разширяването“, е знак, че той е загрижен.

Така че, ако докладът за продажбите на дребно в петък не отговори на очакванията, той би могъл да разклати валутния пазар и да доведе до спад  на долара към всички основни валути. Петъците винаги са активни дни за валути, а и с дебнещата среща на FED точно зад ъгъла, можем да видим особено големи движения в зелените пари. USD/JPY се търгуваше в тесни граници през месеца и докладът за продажбите на дребно може да даде начало на траен пробив.Трендът е мечи.

 

Петър Пенев

 

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.