Market Analysis

CAD под натиск от продажби

Bank of Canada (BoC) остави основния си лихвен процент на ниво от 1,75%, т.е без промяна и в изявлението си посочи, че икономическите перспективи продължават да оправдават лихвения процент, който да е под неутралния диапазон, понастоящем се оценява между 2,5% и 3,5%. BoC изрази по-голяма предпазливост по отношение на темпа на бъдещите увеличения на лихвените проценти, което представлява промяна към по-предпазлив тон в сравнение с коментарите на банката неотдавна.

 

„С оглед на повишената несигурност относно времето за бъдещи увеличения на лихвените проценти, централните банкери ще следят отблизо развитието на разходите на домакинствата, петролните пазари и глобалната търговска политика“, посочва банката.

 

BoC отбеляза, че забавянето на икономическия растеж в страната през Q4 на 2018 г. се е оказало по-рязко и по-широко обхватно, в сравнение с очакванията. Банката също така подчерта, че забавянето на световната икономика изглежда по-ясно изразено и по-широко мащабно.

 

Индексът на бизнес активността на IVEY за февруари се е понижил до 50,6 при предходни 54,7 и прогнозни 53,0 пункта. Производителността на труда за Q4 на 2018 г. се е понижила до -0,4%. Търговският баланс за декември се е понижил до -4,59 млрд. CAD спрямо предходните -1,98 млрд. и очакванията за -1,70 млрд.

 

Всичко това доведе до разпродажби на канадски долари и това, че техническата картина при доста валутни двойки с участието на loonie (жаргон на CAD) бе негативна за валутата на страната на кленовия лист усили спада, с което отговори на очакванията от коментара ми във Facebook страницата на ActivTrades.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.