Market Analysis

CAD в очакване на Bank of Canada

17:00 ч. Решение на Bank of Canada относно основния лихвен процент

17:15 ч. Пресконференция на Bank of Canada

Основен лихвен процент на Bank of Canada (BoC) е лихвеният процент който използват главните финансови институции, да вземат и отпускат заеми помежду си. Решението за намаляване на лихвените проценти може да стимулира националната икономика и да предизвика инфлация, докато увеличение на лихвените нива намалява инфлацията в страната, но възпрепятства икономическия растеж. BoC има за цел да контролира инфлационните нива в страната в рамките на един до три процента, и променя лихвените проценти, следвайки тази цел. Решението на BoC за лихвените нива оказва значително влияние върху финансовите пазари. Промените в лихвените нива директно влияят върху лихвите по потребителските кредити, ипотеките и облигационните заеми. След всяка промяна на лихвените нива, BoC публикува доклад. Предвид важността на решението, формулировката на доклада, който се публикува обикновено е толкова важна колкото и самата промяна на лихвата. Публикуваният доклад съдържа цялостната перспектива за икономиката, а също така и насоки за бъдещото развитие на монетарната политика на Канада, въпреки че промяната на лихвеният процент сама по себе си представлява само едно число. Докладът загатва и за бъдещите планове. Що се отнася до лихвените проценти, бъдещата посока на стойностите на лихвите е много по-важна от текущите нива.

На срещата си през май, BoC остави основния си лихвен процент непроменен на 1,75% както се очакваше. Той остава най-високият процент от декември 2008 г. Тогава централната банка бе достатъчно смела и описа скорошното забавяне като временно. Оттогава виждаме първите признаци на слабост в икономиката на Канада, но е твърде рано да се каже дали това е забавяне или нормализиране. Продажбите на дребно показаха леко нарастване през април, но това беше след много силните разходи през март. Имаше спад на работните места през юни, но май бе рекорден месец за пазара на труда, а ръстът на заплатите се ускори. Тъй като това са условни признаци на забавяне, смятам, че BoC може да иска повече доказателства, преди да се превърне в dovish. Така че, ако BoC поддържа позитивната си перспектива и твърди, че скорошните пропуски в данните са временни, фундаментално канадският долар (CAD) би трябвало да бъде подкрепен. Тогава не изключено USD/CAD да възобнови спада си до най-ниските нива от година и половина. Ако обаче тонът на монетарната им политика е по-предпазлив, можем да видим началото на по-дългосрочното дъно в USD/CAD.

 

От техническа гледна точка, USD/CAD направи „false breakout“ на дъното за юни. Покачване над 1,3145 ще е индикация за възможно изтощаване на спада и евентуално навлизане в корекция или започване на възходящо движение, което ще бъде изправено пред динамичната съпротива идваща от мечата тренд линия.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.