Market Analysis

CAD в очакване на данните за заетостта

Днес ще бъде оповестен един доста солиден откъм тежест пакет от данни от Канада: БВП за третото тримесечие и докладът за пазара на труда. Ако показанията от канадската икономика разочароват, тогава перспективите за по-нататъшни повишения на лихвите от страна на Bank of Canada (BoC) биха могли да избледнеят, като окажат натиск върху канадския долар (CAD).

 

Нивото на безработица се очаква да спадне до 6,2% при предходни 6,3%. Равнището на безработица е процент от всички правоспособни да работят, които са безработни и активно търсещи работа през последния месец. Високи нива на безработицата са бреме за икономиката. Не само че ресурсите не са напълно усвоени, но и безработицата се отразява върху потребителските разходи, като ги понижава, вземайки предвид и факта, че по-малко работници получават техните заплати.

 

Промяна в броя на заетите се очаква да е 10 000 при предходни 35 300. Този показател измерва промяната в броя на заетите/наетите хора през предходния месец. Създаването на нови работни места е много важен индикатор за потребителските разходи, което от своя страна е определящо за развитието на икономиката като цяло.

 

 

CAD/JPY образува двойно дъно, което заедно с пробива на тренд линията на последното низходящо движение дава индикации за възможно приключване на същото и за евентуално покачване или по продължителна консолидация. Определено данните в 15:30 ч. ще доведат до раздвижване при двойките с участието на CAD.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades