Market Analysis

Bund – пауза преди щурм?

 • EuBundMar19 продължава да консолидира под формата на триъгълник в рамките на възходящото движение с начало първата седмица на октомври.
 • На дневна графика виждаме един ярко изразен бичи импулс с поредица от по-високи дъна и върхове.
 • Пазарът остава и над пробитата съпротива, зоната около 164,00, което говори за надмощие и вяра в биковете.
 • Изхождайки от това не е изключено възходът да продължи към 165,50, а неговото преодоляване може да отведе цените към 166,40.
 • На седмична графика имаме пробив на тренд линия, което показва за възможно приключване на продължилата близо две години и половина корекция.
 • Петър Пенев

  Анализатор, ActivTrades

 •  

  Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

  Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.