Market Analysis

British American Tobacco – double upgrade to ‘buy’ от Bank of America

  • British American Tobacco (BATS.UK) се покачи с 4,38% в понеделник, след като бе „double upgrade to ‘buy’“ от Bank of America-Merrill Lynch, което доведе до забележимото увеличение на цената.
  • Експертите на Bank of America отбелязват, че компанията постепенно се отдалечава от статута на тютюн, като реорганизира бизнеса си и се фокусира върху нови продукти: електронни цигари и устройства за отопление на тютюн.
  • В понеделник пазарът затвори над 200–дневната EMA, a във вторник котировките тестват горната граница на рейнджа, в който акциите на тютюневия гигант се търгуваха през последните близо шест месеца.
  • MACD подава сигнал за покупки. Ако пазарът успее да преодолее съпротивата идваща от по-горе споменатата граница на рейджа и да се задържи над него, то съществува възможност акциите да привлекат купувачи и през следващите месеци да станем свидетели на възходящо движение, като таргет – ориентировъчно височината на 6-месечния рейндж, ниво, което съвпада със съпротивата при 3,675.
  • Петър ПеневАнализатор, ActivTrades

    Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

    Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.