Market Analysis

Bank of Canada на фокус

Едно от основните събития на днешния ден ще е решението на Bank of Canada (BoC) относно лихвените проценти.

 

BoC повиши основния лихвен процент с 25 б.п до 1,25% на срещата си през януари, до голяма степен поради силния пазар на труда и инфлацията, която се намира в целевия диапазон. Независимо от това, че икономическият растеж остава стабилен и инфлацията е твърдо в рамките на целевия диапазон между на банката между 1-3%, повечето анализатори смятат, че BoC ще остане в режим на изчакване до втората половина на тази година. BoC вече повиши лихвите с 75 б.п на три пъти в рамките на шест месеца от юли 2017 г.  и вероятно е съпричастна, че високите лихви са проблем за потребителите.

 

Високо задлъжнелите домакинства вече са изправени пред по-високи лихви по ипотеките, а други разходи за обслужване на дълга също могат да се увеличат. BoC съобщава, че продължаващите преговори по NAFTA крият риск за перспективите, тъй като САЩ са най-големият търговски партньор на Канада. Като цяло перспективата остава положителна за бъдещите увеличения на лихвите, макар и постепенно.

 

След последното заседание на BoC относно паричната политика в действителност сме свидетели на широко разпространено влошаване на канадските данни. Продажбите на дребно се превърнаха в отрицателни, отбелязаха се големи загуби на работни места, CPI се забави на годишна база, жилищният пазар проявява слабост, търговският дефицит се покачи и въпреки че вчерашният индекс на бизнес активността на IVEY беше по-добър от очакваното, производствената дейност като цяло се забавя от началото на годината. Цените на петрола също са по-ниски, но най-важното е, че тарифите и нападенията на президента Тръмп за NAFTA създават сериозни рискове за канадската икономика. Като водещ доставчик на стомана и алуминий на САЩ, Канада е огромна жертва на тарифите и всичко това може да придвижи САЩ по-близо до изтеглянето от NAFTA.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades