Market Analysis

AUD „издиша“?

Австралийският долар (AUD) изглежда уязвим. AUD/USD напуска консолидацията в рамките на последното възходящо движение и то не в посока нагоре. Това показва за възможна корекция към 0,7080, като преди това ниво пазарът ще се сблъска с подкрепата около 0,7120. Покачване над 0,7190 ще покаже за липса на сила в мечките.

AUD/CAD тества мечата тренд линия, която удържа (поне на този етап). Същата съвпада и със статичната съпротива около 0,9560. Тези аргументи дават основания за възможно очакване на низходящо движение. Трендът от началото на декември, който е мечи остава актуален.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.