Market Analysis

AUD/USD пред тест на 0,7450?

В днешния ми FB коментар споменах, че стоковите валути се представиха подобаващо добре спрямо щатския долар в понеделник, благодарение на повишения апетит към риск на фондовите пазари. Но австралийският долар (AUD) се възползва най-много от търговското примирие, защото Китай е най-големият търговки партньор на Австралия. Обезпокояващото е това, че подобно на много други основни валути, ралито на AUD достигна своята кулминация с отварянето на Лондон в понеделник. В този случай обаче инвеститорите предпочетоха да не поемат прекалено голям риск, т.е агресивно да купуват двойката AUD/USD преди обявяването на решението относно паричната политика на Reserve Bank of Australia (RBA), което всъщност стана публично през нощта.

RBA реши да запази референтния си лихвен процент непроменен на рекордно ниско ниво, цитирайки бавен ръст на заплатите и ниска инфлация. Бордът на RBA управляван от Филип Лоу, гласува за запазване на паричната ставка на 1,50%. Лихвеният процент остава на сегашното ниво от август 2016 г. „Като вземем предвид наличната информация, Управителният съвет прецени, че запазването на позицията на паричната политика на тази среща ще бъде в съответствие с устойчивия растеж на икономиката и постигането на целта за инфлацията с течение на времето“, се казва в изявление на банката.

Членовете на борда отбелязаха, че ниското ниво на лихвените проценти продължава да подкрепя австралийската икономика.Те очакват по-нататъшен напредък в намаляването на безработицата и възвръщане на инфлацията до целта, но този прогрес вероятно ще бъде постепенен. Австралийската икономика се представя добре, като ръстът на БВП се очаква да е около 3,5% за тази и следващата година, каза банката. Инфлацията се очаква да се повиши през следващите години, но ускорението вероятно ще бъде постепенно. Основният сценарий е инфлацията да е 2,25% през 2019 г. и малко по-висока през следващата година.

От техническа гледна точка, AUD/USD стартира новата седмица с позитивен gap и то над 0,7343. Последва прецизен тест на това ниво, вече явяващо се подкрепа за пазара на два пъти в понеделник и веднъж по време на днешната азиатска сесия. Отскокът от това ниво говори за надмощие на биковете, което ако се запази може да отведе двойката към следващата сериозна съпротива, разположена около 0,7450.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.