Market Analysis

AUD/USD отново пред тест на 0,73

Солидните данни за заетостта от Австралия, оповестени през нощта помогнаха да двойката AUD/USD да продължи възходящото си движение от последните два дни и изпрати курса за пореден тест на съпротивата – зоната около 0,7300. Данните показаха, че заетостта нараства през октомври, като австралийската икономика е добавила 32 800 работни места при прогноза 20 000 и предходни 7 800 (за септември). Безработицата е достигнала сезонно изгладените 5,0% през октомври при очаквания за леко покачване до 5,1%.

 

След пробива на мечата трен линия на спада с начало 9-ти август, пазарът я тества на два пъти и отскача от нея към 0,73. Преодоляването на 0,73 може да отвори пътя към 0,7360.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

 

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.