Market Analysis

AUD/JPY на радара

Низходящият тренд при AUD/JPY от последните дни изглежда е към своя края. В подкрепа на това е пробитата меча тренд линия на 60 мин. графика, на която се наблюдава и формирането на фигурата H&S – тренд обръщаща формация. В понеделник курсът отскочи от 79,76 – дъно 18-ти септември. Също така имаме дивергенция от RSI индикатора на 4-ва графика. Спад под 79,76 ще развали този сценарий и текущият мечи тренд ще бъде възобновен с първа подкрепа 79,20/40, следвана от 78,68.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.