Market Analysis

AUD стабилен след протокола на RBA

  • В протокола се посочва по-голямо доверие в глобалните и вътрешни икономически прогнози. Световният растеж се подобрява.

 

  • В Австралия растежът на разходите за домакинствата е скромен и се ограничава от тенденция към стабилност.

 

 

  • Покачването на лихвите от страна на RBA изглежда далеч. Трендът при заплатите и инфлацията е благоприятен.

 

Днешният протокол от декемврийската среща на Reserve Bank of Australia (RBA) показа относително оптимистичен тон и в унисон от последните няколко официални изказвания. Има сериозни основания за позитивен поглед върху икономическата перспектива на Австралия. Глобалната икономическа перспектива се подобрява, особено в големите икономики и търговски партньори на Австралия. Волатилността на финансовите пазари е ниска и пазарите са подготвени за повишаване на лихвата в САЩ през идните месеци, а не с прогнозите на членовете на FOMC с право на глас. Пазарите на акции в световен мащаб се покачват постоянно и  се говори повече за перспективата за нарастване на инфлацията в света, отколкото за рисковете от дефлация.

AUD/USD остава над подкрепата дефинирана в зоната 0,7630/45 с непосредствена съпротива 0,7690, следвана от 0,7730/40.

От гледна точка на RBA, вътрешните икономически показатели показват, че общия растеж е в съответствие със средносрочната му тенденция. Разходите за потребление на домакинствата са по-слаби от очакваното, но отразяват тенденцията на продължаващ скромен растеж на заплатите. RBA запазва известен оптимизъм по отношение на заплатите, като очаква, че подобряването на пазара на труда в крайна сметка ще измести растежа на общите възнаграждения обратно на по-нормални нива.

 

През изминалата година инвестициите в предприятия от неминния сектор нарастват, а бизнес прогнозите остават положителни за перспективите. RBA подкрепя привличането на инвестиции. По-високите инвестиции в инфраструктурата в публичния сектор вероятно ще изместят общия растеж на инвестициите в производството през следващите няколко години. Достъпът до финансиране на предприятията се е подобрил през последните няколко години за по-големите корпорации. Но кредитирането на по-малки предприятия все още се оказва трудно, главно поради опасения, свързани с риска.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades