Market Analysis

Ще промени ли FED правилата на играта?

Влияние на паричната политика върху валутните курсове

Търговците, които започват да изучават фундаментален анализ, трябва да знаят, че ключова роля при формирането на валутния курс на FOREX пазарите играят централните банки. Въпреки че не купуват или продават валути (изключения при интервенции, но те са много, много рядко), техните решения позволяват на инвеститорите, включително големите банки и хедж фондовете, да определят в каква посока и колко бързо ще се движат цените. Тъй като политиците съобщават как ще определят политика, за да постигнат целевите си таргети, те дават на инвеститорите план за игра (т.е. прогноза за политиката и дори мащаба на програмата за закупуване на активи) преди играта да се играе. Ако пазарните играчи знаят отговора на този въпрос, те могат да инвестират пари в безопасни или рискови активи и да формират инвестиционен портфейл по начин, който е вероятно да бъде най-продуктивен.

 

Тъй като лъвският пай при Forex търговията е свързан с доларовите двойки, те са най-ликвидни, разбираемо е защо пазарите реагират така силно към изявленията на FED, съпътстващите изявления и FOMC минутите, които често са ключовите седмични събития. Големите, значими играчи се опитват „да влязат в мозъка“ на водещата световна банка, за да разберат къде по-добре да инвестират парите си. В това отношение опитът на FED да променя подходите за насочване на инфлацията (мениджмънт) трябва да привлече голямо внимание както на Forex акулите, така и на начинаещите при фундаменталния анализ.

 

Дейността на всяка централна банка е насочена към осигуряване на ценова стабилност. Инфлация от 2% се счита за оптимална за икономиката. По-бързият растеж на цените намалява покупателната способност на населението, докато по-бавният растеж увеличава спестяванията и ограничава потенциала за растеж на БВП. За да достигнат целта от 2%, централните банки или стимулират икономиката чрез намаляване на лихвите, чрез QE, LTRO и други програми, или обратното, чрез затягане на паричната политика.

 

По правило, когато икономиката е на върха на своето развитие, силното вътрешно търсене вдига инфлацията над 2%. Това води до повишаване на лихвените проценти от централната банка, увеличава разходите по заеми и допринася за корекцията/коригиране на борсовите индекси. Именно заради това централните банки се считат за фактор за формиране на икономическия цикъл. Най-доброто потвърждение е спадът на кривата на доходност в червената зона. Този индикатор е предвиждал доста пъти рецесии и динамиката му донякъде отразява гледната точка на FED. Разликата между 10-годишната и 2-годишната доходност на американските облигации е една крачка от инверсия и призовава FED да бъде внимателен.

 

Динамика на кривата на доходност

 

Целта на Пауъл и екипа му да преразгледат подхода за управление на инфлацията са свързани с желанието да се удължат добрите времена за щатската икономика, т.е. настоящия икономически цикъл. Централната банка признава 2% инфлация, при условие че БВП нараства стабилно. Личните потребителски разходи могат да бъдат под целевата за седмицата динамика. С други думи, FED е готов да насочи целта си към средната стойност на инфлацията, а не към специфичната ѝ стойност.

 

Динамика на инфлацията в САЩ

Това ще спомогне за избягване повишаването на лихвените проценти по федералните фондове, ако PCE се повиши до 2,5% -3%, тъй като средната стойност ще бъде по-ниска в икономическия цикъл. В същото време има по-малък риск от факта, че FED ще изтласка американската икономика в рецесия.

 

Ако Вашингтон приеме този подход за управление на инфлацията, завършването на текущия цикъл на нормализиране ще сложи край на растежа на зелените пари. Паричното ограничение е основният коз на всяка валута. Бъдещата динамика на доларовите двойки ще зависи от решенията, взети от конкурентите на FED.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.