Market Analysis

Цените на петрола Brent се понижават

ПЕТРОЛ
Цените на петрола Brent се понижават по време на ранната търговска сесия днес, тъй като инвеститорите претеглят перспективата за забавяне на световната икономическа активност и как това може да повлияе на търсенето на петрол. Цената на барела се покачваше в продължение на четири последователни сесии, нараствайки с повече от 7%, поради намаляване на предлагането. За компенсиране на изтеглянето на руския петрол от пазарите все още не е намерена алтернатива.

Страните, производители на петрол, с капацитет за увеличаване на производството – като Саудитска Арабия и ОАЕ – досега не са пожелаели да го увеличат и докато това е налице търсенето ще остане високо и цените вероятно ще се повишат допълнително.
На този фон, днешната движение на цените идва, защото инвеститорите преценяват потенциалното въздействие на задаващата се рецесия върху бъдещото търсене на горива. Дали тази тенденция ще продължи, остава да видим в бъдеще, но настоящият сценарий, при който търсенето изпреварва предлагането, обикновено би подкрепил по-нататъшни увеличения на цените.

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.