Market Analysis

Цената на златото се възстанови

FOREX
Печелившата серия на еврото продължи и в началото на деня днес. Търговията започна във вторник и досега се превърна в печалба от над 1% до щатския долар. Силата на единната валута е резултат от плана на Европейската комисия за подпомагане икономиките на членовете й, които са били на “дъното” от Covid-19, с общо 750 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства и заеми. Това може да бъде момент с историческо значение, който да отбележи първата стъпка към форма на общоевропейски взаимен дълг. В рамките на съюза има системни дисбаланси, които могат да бъдат коригирани само чрез някаква форма на фискално преразпределение и този фонд за възстановяване може да отбележи раждането на европейска солидарност, без която жизнеспособността, както на единната валута, така и на самия съюз може да бъде поставена под въпрос.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

ЗЛАТО
Цената на златото се възстанови, след като ЕЦБ представи ново стимулиращо предложение. Виждаме интересно предизвикателство между риска, който доминира на пазарите и като цяло е отрицателен за златните кюлчета, и хипер експанзивните парични политики от централните банки, които са в подкрепа на цената на кюлчетата.
Технически, след нов тест на зоната за поддръжка от 1.700 долара, цената на спот се възстанови до 1.720 долара. Ясно е, че инвеститорите залагат на миролюбивите решения на ЕЦБ, които следват стъпките на ФЕД и BoJ (Bak of Japan), ще останат в сила за дълго време и потенциално ще бъдат увеличени през следващите няколко месеца, както и ще бъдат последвани от други централни банкиmal.
Карло Алберто Де Каса – главен анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.