Market Analysis

Ушите и очите вперени към Драги и компания

Срещата на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще бъде в центъра на вниманието на пазара в четвъртък. Очаква се основните лихви да останат непроменени, но очите и ушите ще бъдат настроени на всеки език, свързан с плановете на ЕЦБ за програмата за закупуване на активи.

 

Решение на Управителния съвет на ЕЦБ относно лихвите и паричните стимули (четвъртък, 14 юни, в 14:45 ч.).

Пресконференция на председателя Драги (15:30 ч.).

 

Защо е важно?

– ЕЦБ е една от най-влиятелните централни банки в света, което означава, че нейните политически решения и насоки имат способността да преместват световните пазари.
-От ЕЦБ не се очаква да повиши лихвените проценти (ECB policy rates), но все пак има повишено очакване, че ще признае, че е имало дискусия за това кога да прекрати програмата си за закупуване на активи.

-На срещата през октомври 2017 г. ЕЦБ заяви, че програмата си за закупуване на активи ще продължи с месечни темпове от 30 милиарда евро (срещу 60 милиарда евро), започвайки от януари 2018 г. и ще продължи до края на септември 2018 г. или по-нататък, ако е необходимо.
-Импулсът на икономическия растеж в еврозоната отслабва, италианските политически събития са обезпокоителни, инфлацията (harmonized CPI) се отдалечава от целта на ЕЦБ и притесненията се дължат на търговията с САЩ. В този контекст има известно безпокойство, че ЕЦБ може да рискува политическа грешка, като прекрати прекалено скоро програмата си за закупуване на активи.

-Решението за политиката и съобщението от ЕЦБ ще бъдат поставени срещу политическите позиции на други големи централни банки, главно на FED, и ще повлияят на поведението на лихвените диференциални сделки.

-Пазарите на акции в еврозоната са относително слаби през 2018 г. и биха могли да продължат да имат по-слаби резултати, ако има вяра, че ЕЦБ ще се отклони от извънредно амбициозната си парична политика твърде скоро.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades