Market Analysis

Търговската война и поведението на медта

Медта (Copper) често се счита за водещ показател за икономическото здраве. Липсата на напредък в търговските преговори през май тази година бе посрещнато с рязък спад на медта при очакване за по-слабо търсене на метала в бъдеще, заедно с прогнозата за намаляване на световната икономическа активност от пазарите. От началото на юни до средата на юли пазарът навлезе в консолидация, което е нормално, след един драстичен спад. Последва възстановяване на разпродажбите и медта достигна нива от $248 в началото на септември. Оттогава суровината започна леко да се възстановява на фона на предположенията, че ще бъде постигнат някакъв търговски напредък, който да доведе до съвземане на глобалния икономически растеж.

Пробивът на мечата тренд линия в едно с възстановяването на цената, след като пазарът достигна значимата подкрепа – зоната около $280 подава сигнали за възможно по-продължително краткосрочно/средносрочно възстановяване. През последните дни пазарът се търгува в тесен диапазон над 38,2% нивото на корекция по Фибоначи. Не е изключено биковете да се активизират и да възобновят бичия тренд от началото на октомври в рамките на възходящия канал, като първа съпротива в посока нагоре е 50,0% следвана от 61,8%.

Ако медта започне да поскъпва, от покачването и могат да се възползват листнатите на борсите производители на мед като Freeport-McMoRan, BHP Group, Rio Tinto, Anglo American Plc, Glencore и др., които може да следите и търгувате чрез платформите ActivTrader и MetaTrader 5 на ActivTrades  Plc.

 

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.