Market Analysis

Тревогите за инфлацията и пиковете на Covid-19 продължават да оказват натиск върху настроенията на пазара

ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ
Акциите достигнаха малко по-висок ръст в Европа днес, въпреки спад на цени при отваряне на фона на задържащата се макро несигурност. Тревогите за инфлацията, пиковете на Covid-19 и политическото напрежение продължават да оказват натиск върху настроенията на пазара тази седмица, докато бичи инвеститори все повече се борят да намерят положителни катализатори. Повечето търговци на акции сега се опитват да идентифицират акции и сектори с най-голям потенциал и/или устойчивост към настоящия несигурен климат, което означава, че текущата ротация на сектора може да не е приключила още. Днешният ден може да донесе повече яснота с очертаващото се публикуване на важни макро данни, включително БВП на САЩ за четвъртото тримесечие и първоначални заявления за безработица.
Pierre Veyret – технически анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

ЗЛАТО
Златото остава в страничен диапазон на търговия около 1.730$ в очакване на ясна посока, тъй като търговците са несигурни относно следващото движение на кюлчетата. Всъщност има комбинация от фактори, които могат да движат златото в двете посоки. Настоящите теории се подкрепят от огромната ликвидност, инжектирана в системата от централните банки през последните няколко месеца, докато несигурността остава актуална, като всяка значителна корекция на акциите може да предизвика нов скок за златото. От друга страна, „инфлация“ и „намаляване“ са двете основни думи, които тревожат пазара на злато.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.