Market Analysis

Стабилизиране след най-лошия спад след кризата през 1987 г.

EUROPEAN SHARES-ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ

Пазарите на акции леко се възстановяват в петък в опит за стабилизиране на цените след най-лошия спад след кризата през 1987 г. Това възходящо отваряне на акции в ЕС беше засилено от решението на испанските и италианските регулатори да забранят късите продажби на определени акции, като тези два показателя понастоящем са най-добрите изпълнители в еврозоната. Въпреки това, несигурността продължава да съществува като рискови активи, като случаи на коронавирус и свързаните с тях случаи на смърт, продължават да растат. Вирусът разпространява страх и паника по целия свят и оказва натиск върху всички индустрии. Covid-19 вече забави няколко бизнеса и инвеститорите остават притеснени от стимули от страна на централните банки, които стават достатъчно, за да компенсират негативните въздействия в целия свят. Сега пазарите навлизат в ирационално състояние, като цените се насочват към най-лошата си седмица от 2008 г. Повечето търговци на акции имат предвид един основен въпрос: къде е дъното? Всички европейски индекси досега са по-високи с всички сектори нагоре. FTSE-MIB от Милано се стабилизира в близост до зоната на 14 830 пункта и сега се търгува над 15 500, в коригиращ ход. Въпреки това пътят към възстановяване ще бъде дълъг, тъй като се сблъсква с няколко силни нива на съпротива и не показва признаци за промяна в тренда. Ако цените трябваше да пробият 14,830 пункта, което е най-ниското ниво от 2016 г., то следващата поддръжка намалява на 14 300 пункта и след това на 12 пункта.

 

Пиер Вейрет – технически анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades plarform ActivTrader

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.