Market Analysis

Смущенията в акциите удрят златото

FOREX
Доларовият индекс достигна осемседмичен връх по време на ранната търговия днес. Силата на зелената валута до голяма степен е резултат от слабост другаде. Инвеститорите оставят настрана еврото и лирата, тъй като Covid-19 отново е извън контрол. На хоризонта на стария континент се задава нов икономически шок. В същото време подкрепата, предлагана от ястребови коментари, направени от президента на ФЕД, намекващи за неефективност на количественото облекчаване и възможността за повишаване на лихвените проценти преди инфлацията да е средно 2%, също спомогна за увеличаване привлекателността на долара.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

ЗЛАТО
Смущенията в акциите, наблюдавани по-рано тази седмица и възстановяването на зелената валута, удрят златото. Доларовият индекс се повиши с 1,5% до 94,2, което е достатъчно, за да генерира рязък спад за жълтия метал. Резкият спад под 1.920$ демонстрира слабост към кюлчетата – нещо, което не се наблюдава от няколко седмици, като след това цената се срина твърде лесно до 1.880$ с нарастваща волатилност.
Технически, сега се приближаваме до зоната за подкрепа на 1.860$, което генерира силен отскок по-рано през август. Това е важна област за наблюдение, за да се разбере дали кюлчетата могат да останат в обхвата на търговия от 1.860 – 2.070$ през последните няколко седмици. Все пак имаме предвид, че политиките на централните банки все още не се променят и свръхниските лихвени проценти ще продължат дълго време. С други думи, вероятно трябва да бъдем предпазливи, преди да наречем края на златната ера за злато.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ
Акциите се търгуваха значително по-високо в Европа днес, потвърждавайки някои ключови нива на техническа поддръжка, докато азиатските пазари се затвориха със смесен тон и американските фючърси останаха стабилни. Глобалните настроения към по-рисковите активи остават несигурни в края на септември и са причина за настоящата липса на посока, както и за неутралните средносрочни тенденции спрямо европейските активи. Докато повечето европейски индекси остават неутрални към бичи и досега не са нарушили значителни нива на подкрепа, индексът FTSE-100 в Лондон остава силно засегнат както от Brexit, така и от перспективата за ново блокиране заради Covid, особено след като правителството на Обединеното кралство заяви, че тази опция не се изключва. Дори и днес пазарът да се търгува с 1,3% по-високо, подсилен от запасите в здравеопазването и технологиите, цените вече са проследили 38,2% от бичия тренд, регистриран между март и юни. Сега търговците се опасяват, че търсенето може скоро да спадне в секторите на енергетиката, пътуванията и развлеченията преди края на годината, ако бъдат приложени допълнителни мерки за ограничаване.

Pierre Veyret – технически анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.