Market Analysis

След няколко поредни сесии в червено, еврото поскъпна с повече от 0,4% спрямо долара

FOREX

След няколко поредни сесии в червено, еврото поскъпна с повече от 0,4% спрямо долара по време на ранната търговска сесия днес. Въпреки че липсват значителни събития, които да обяснят тази динамична промяна, инвеститорите подозират, че  скорошното поскъпване на долара, поддържано до голяма степен от опасенията от инфлация и нарастващата доходност на облигациите, може да е започнало да се изчерпва. Силата, демонстрирана от американската валута през последните няколко седмици, е възможно да бъде само временен отскок в контекста на спад като цяло за зелената валута.

Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.