Market Analysis

По-късно днес се очакват данните за заетостта в САЩ

FOREX
Средносрочната и дългосрочната тенденция за долара продължава да намалява, но се наблюдава отстъпление от двугодишните минимуми, достигнати по-рано през седмицата. Тази краткосрочна корекция вероятно не е за кратък период от време, тъй като готовността на ФЕД да поддържа много ниски лихвени проценти в близкото бъдеще и политическия застой във Вашингтон по отношение на пакета за фискална помощ, вероятно ще продължи да тежи върху долара. Данните за заетостта в САЩ, които ще бъдат публикувани по-късно днес, биха могли да дадат по-краткосрочни насоки.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.