Market Analysis

Покачване в цената на еврото

ФОРЕКС

Доверието продължава да доминира настроението на инвеститорите, което се отразява на представянето на еврото спрямо долара. Единната валута натрупа приблизително 0,5% спрямо долара по време на ранната търговия в понеделник. Инвеститорите се чувстват все по-уверени в способността на еврозоната да отскочи бързо. Броят на случаите на COVID-19 намалява в Европа и има все по-големи признаци, че политическата воля се измества към решителни икономически стимули и по-голяма солидарност между държавите-членки. Този фон дава увереност на инвеститорите да подкрепят свързани с риска активи.

Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.