Market Analysis

Подобрение на бизнес активността в Китай

Изненадващото подобрение на бизнес активността в производствения сектор на Китай подкрепи юана и австралийския долар (AUD) в понеделник и повиши рисковия апетит на инвеститорите, което пък от своя страна отслаби йената. Активността в производствения сектор на Китай неочаквано нарасна за първи път от четири месеца през март отчитайки стойности от 50,5 пункта, с което се изтласка от тригодишното дъно през февруари от 49,2 пункта и победи прогнозата на икономистите от 49,5 пункта.

 

Положителните стойности подкрепиха и австралийския долар, често разглеждан като инвестиционен заместител за китайските икономически перспективи. AUD/USD отвори с позитивен gap, след което последва запълване и отскок от подкрепата при 0,7100, с което подкрепата при 0,7055/75 се затвърди. Интрадневната тенденция е позитивна, като пазарът среща непосредствена съпротива от горната линия на триъгълника.

Не всички данни от азиатско-тихоокеанския регион бяха розови. Индексът Tankan за големите компании в сферата на производството и услугите отбеляза влошаване. Техническата картина при USD/JPY показва за възможно продължаване на покачването от последните дни, след като двойката успя да се задържи над 110,50, а към момента на писане се търгува устойчиви и над 110,90, което може да доведе до тест на съпротивата 111,60/112,00.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.