Market Analysis

Паундът продължава да показва признаци на сила

Паундът продължава да показва признаци на сила, набирайки позиции спрямо еврото по време на ранната търговия днес. Стерлингът намира подкрепа от вчерашното обсъждане на бюджета за следващата фискална година от канцлера на държавната хазна, което гарантира продължаване на фискалния стимул през лятото. Наред с успеха на ваксинирането, перспективата за продължаване на фискалната подкрепа през началото на възстановяването вероятно ще помогне на британската икономика да види връщане към нормалността пред своите връстници на континента. Усещането, че Великобритания ще се възстанови по-бързо икономически, отколкото се смяташе досега, стои зад неотдавнашното нарастване на търсенето на лирата и може да създаде възможности за по-нататъшни краткосрочни печалби за валутата.

Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.