Market Analysis

Остава една седмица до президентските избори в САЩ. Спокойствие се усеща на пазарите.

FOREX
Остава една седмица до президентските избори в САЩ. Спокойствие се усеща на пазарите.
Всички основни валути са почти равни, тъй като по-голямата част от инвеститорите очакват затварянето на избирателните секции в края на 3 ноември. Тези избори имат може би по-голяма тежест от предишните. Изборът кой да стане следващият президент на САЩ може да бъде решаващ момент в историята – изправен пред глобална пандемия, нарастващо търкане с Китай и нарастваща социална поляризация, чието въздействие ще се усети в няколко чувствителни области, като например пакетът от стимули, търговски войни и дори Брекзит – от другата страна на Атлантика.
Тоест, ако не се случи нещо много съществено от днес до 3 ноември, би било нормално да очакваме по-ниска от обичайната волатилност, докато избирателните секции затворят.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ
Европейските акции продължиха да се понижават във вторник, след спад на американските фючърси през нощта. Инвеститорите продължават да оценяват възможното въздействие на все повече ограничения върху икономиките и предпочитат да ограничат излагането си на по-рискови активи поради нарастващата несигурност. Това важи особено за Европа. Очаква се френският президент Макрон да обяви удължен полицейски час, както и нови ограничения за социално взаимодействие, следващ мерките, които Италия и Испания взеха.
В същото време несигурността от предстоящите президентски избори в САЩ, съчетана с разочарование заради липсата на нов пакет фискални помощи, продължава да влошава апетита за риск на инвеститорите в краткосрочен план. Ако тази ситуация остане, инвеститорите вероятно ще увеличат своята търговска експозиция към сигурни убежища като JPY, USD или дори Държавни ценни книжа, докато акциите ще продължат своята меча корекция.
Днешната сесия ще бъде белязана от американски данни, както с поръчки за дълготрайни стоки, така и с очакваното доверие на потребителите в ЦБ. От корпоративна гледна точка търговците ще очакват резултати от HSBC, Merck & Co., Microsoft, Pfizer и 3M по-късно днес.
Pierre Veyret – технически анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.