Market Analysis

Медта показва стабилност с признаци за ръст

  • Фючърсите на медта с падеж декември 2018 г. (CopperDec18) изградиха дъно при 255,15 в средата на август. От тогава пазарът формира последователност от по-високи върхове и дъна; краткосрочният тренд е възходящ.

 

  • През последните две седмици пазарът консолидира в тесен диапазон над подкрепата 275,50 под формата на бичи флаг (тренд продължаваща фигура) в подножието на 38,2% корекция по Фибоначи на грандиозния спад през летните месеци.

 

  • RSI индикаторът подаде бича дивергенция (предвестник за обръщане на тренда) и остава над собствената си тренд линия, като към момента е над нивото от 50% – зона на покупки.

 

  • В посока нагоре първа непосредствена съпротива е зоната около 285 (дневни върхове и 38,2% по Фибоначи), следвана от 50% и 61,8% по Фибоначи.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.