Market Analysis

Индексът на долара се повишава за втори пореден ден

FOREX
Докато търговията навлиза в четвъртък, индексът на долара се повишава за втори пореден ден. Опасенията от възраждане на коронавируса засенчват надеждите за бързо икономическо възстановяване. Зелената валута се превърна по време на коронавирусната криза в едно от сигурните убежища за инвеститорите и сегашното му възраждане е свързано с нарастващата тревога, че бързото икономическо възстановяване може да се окаже непостижимо поради нарастващия брой нови случаи по целия свят и засилените мерки, които могат да се наложат в резултат на това.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.