Market Analysis

Инвеститорите са в режим на изчакване за предстоящите президентски избори в САЩ

ЗЛАТО
Новите национални ограничения, обявени в Европа и по света, не оказват (засега) значително влияние върху цената на златото. Това би могло да означава, че инвеститорите се чувстват така, сякаш въздействието на Covid-19 вече е оценено. Но преди всичко те са в режим на изчакване за предстоящите президентски избори в САЩ.
Въпросът е не само кой ще е победителят, но и какви политически решения ще вземе новото правителство. Същността на въпроса е да се разбере какво ще бъде въздействието на правителството на Байдън или Тръмп II върху различните активи (фондови пазари, долара, американските облигации и лихви на ФЕД), за да се предвидят последиците върху търсенето на златото. Това не е нещо, което пазарите не са в състояние да променят само за няколко часа. Следователно можем да очакваме волатилност в продължение на дни или седмици, докато инвеститорите се опитват да разберат структурата на новата финансова среда, за да преструктурират своите портфейли.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

 

 

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.