Market Analysis

Инвеститорите отново търсят безопасността на американската валута

Финансовите пазари са в режим на избягване на риска тази сутрин, след намаляването на всички основни фондови индекси и информацията от Федералния резерв, предупреждаваща за по-бавно от очакваното икономическо възстановяване. В резултат на това доларовият индекс спечели почти 0.8% през последните 24 часа.

Инвеститорите отново търсят безопасността на американската валута. Сезонните участници бяха изненадани, тъй като търговците на дребно, търгуващи с продукти с ливъридж, заложиха на намаляващите акции, допринасяйки за повишаване на цените и генерираха неочаквани загуби за големите търговци, които продаваха същите тези ценни книжа скоро. Някои хедж фондове трябваше да затворят позиции в акции, за да покрият загубите, предизвиквайки чувство на безпокойство и изненада, които се разпространиха по пазарите и доведоха до най-голямата дневна загуба през последните три месеца насам – за основните индекси на акциите.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.