Market Analysis

Злато и сребро: готови за спад?

Среброто отскочи от подкрепата $14,90/15,00 и цената се покачи до $15,50. Предвид силния мечи импулс от $16,45, това възстановяване, което е под формата клин на 4-ва графика е по-скоро корекция на този спад. Ако е така, то би трябвало да последва известен спад към $15,00.

Картината при златото е сходна. Металът продължава корективното си покачване, след тройното дъно при $1280, което сложи край на спада от $1346.Това възстановяване за момента е три вълново. На едночасова графика имаме индикации за приключване на втория бичи лег със спада под $1305 и дивергенцията при RSI и пробитата му тренд линия. Интрадневна съпротива е зоната около $1306, като покачване над $1311 ще направи това очакване невалидно и ще е сигнал за възобновяване на корекцията, която може да бъде разтеглена до към 50% и евентуално 61,8% корекция по Фибоначи.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.