Market Analysis

Злато – възможна лека корекция?

Златото се понижи в петък, на фона на покачващите се акции и поскъпващ щатски долар (USD) от очакванията, че по-нататъшното стимулиране от страна на централните банки ще помогне за отслабване на опасенията от рецесия. Има много фактори на търсенето и драйвери на пазара, които карат купувачите на злато да държат пазара на злато под око.

Златото показва известни признаци на слабост, като спадът под $1490 във вторник проправя пътя за възможност от по-нататъшен спад. Като се има предвид последните печалби на кюлчетата в условията на несигурност по отношение на световната икономика, правителствените протести в Хонконг, политическата нестабилност в Италия и Аржентина и липсата на подобрение в търговските отношения между САЩ и Китай, това очевидно е рискова игра.

Ралито от началото на месеца отведе цената до съпротивата при $1527 и горната линия на бичия канал. Възможно е да последва известно прибиране на печалбите.

Благородният метал не успява да се задържи над $1522/25 при възстановяването му, след споменатия спад във вторник, което ниво съвпада с 76,4% корекция по Фибоначи. В петък цената спадна под $1507, което показва за възможно приключване на това възстановяване. Покачване над $1530 ще развали този сценарий и може да поднови бичия сентимент.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.