Market Analysis

Златото остава в положителна техническа среда

FOREX
Еврото е стъпка назад по време на ранната търговия днес, петък, губейки позиции относно всички валути на сигурно убежище. Фокусът на инвеститорите се измести от възобновяването на икономиките и ескалира от напрежението в САЩ и Китай. След като Китай обяви нов по-строг закон за сигурността в Хонконг, САЩ отговориха, като заплашиха, че ще реагират много остро срещу всякакви промени. Възстановяването на напрежението между двете икономически централи е неприятна новина за перспективите за световна икономика, която вече е омагьосана от Covid-19.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

ЗЛАТО
Златото остава в положителна техническа среда, въпреки спада на цените, наблюдавани вчера. Доказателство за устойчивостта на пазарите на кюлчетата беше наблюдавано тази сутрин, като доста от инвеститорите бяха готови да влязат в спадове и изглежда не се притесняват от корекциите на цените. Технически, спот цените паднаха в рамките на деня за търговия под зоната на подкрепа от 1.725$, преди да се възстановят през последните няколко часа. Днешната ранна търговия изглежда потвърждава, че нивото на подкрепа все още е валидно след вчерашния тест.
Карло Алберто Де Каса – главен анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.