Market Analysis

Златото е засегнато от силата на зелената валутата

FOREX
Доларът продължава да възстановява част от стойността си, която загуби спрямо еврото, след като ФЕД обяви нова, по-гъвкава позиция относно инфлацията. Въпреки че средносрочната и дългосрочната прогноза на зелените валута остава леко наклонена надолу, инвеститорите се преориентират по отношение на единната валута. Това е следствие на коментарите и предупреждението на главния икономист на ЕЦБ за ‚вредния‘ ефект, който силното евро би могло да има върху икономиката на зоната. В резултат на това, инвеститорите остават с впечатлението, че при необходимост Европейската Централна Банка би могла да предприеме мерки, за да попречи на нейната валута да премине през дългосрочната съпротива от 1.21$.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

ЗЛАТО
Златото е засегнато от силата на зелената валутата през последните 48 часа. Цената на жълтия метал се оттегли от зоната на съпротива при 2.000$ до зоната за подкрепа от 1.920$. Нещо повече, рисковият сценарий с поредното нарастване на акциите, наблюдаван на пазарите, подтикна инвеститорите да залагат на по-рискови активи в краткосрочен план.
Въпреки това, основната тенденция не се е променила. Цената в основния диапазон е между 1.860$ (най-ниското ниво от 12 август насам) и 2.075$ (най-високото ниво от 7 август насам). Фундаменталната перспектива все още е положителна за златото в случай, че настоящите политики на централни банки продължат дълго време.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader,

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.