Market Analysis

Златото губи позиции

FOREX
Американският долар възстанови наскоро загубената стойност спрямо еврото по време на ранната търговия днес. Печалбите на зелената валута са резултат от изненадващо силните американски производствени данни и коментари от управителния съвет на ЕЦБ, който изрази загриженост относно силата на валутата и въздействието, което тя има върху европейските акции. Силното евро, което се търгува над 1.20 за долар, традиционно се разглежда като вредно за износа и следователно за европейския фондов пазар, така че е естествено около това ниво да има силна съпротива. Сегашната перспектива обаче все още води до доларова слабост и днешната динамика не трябва да бъде повече от краткосрочна корекция.
Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

ЗЛАТО
Американският долар се възстановява и следователно златото губи позиции. Спадът на жълтият метал е пропорционален на възстановяването на валутата, потвърждавайки, че текущото движение е свързано най-вече със ситуацията на валутните пазари. С други думи, основната тенденция за златото остава положителна и очевидното надминаване от 1.990$, последвано от 2.005$ ще отвори място за по-нататъшни ралита. Въпреки че в момента акциите изглеждат силни с американски индекси с нов исторически връх, инвеститорите увеличават инвестициите си в златото като стратегически и отбранителен актив, в случай на нови корекции на пазара. Нещо повече, силната губеща парична политика на централните банки е друг елемент, който подкрепя ценовото нарастване на жълтият метал.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.