Market Analysis

Драги разочарова „гълъбите“

Председателят на ЕЦБ отхвърли призивите за преразглеждане на политиката в светлината на разочароващия набор от икономически данни, с което разочарова „гълъбите“ – привържениците на разхлабена парична политика. Той призна, че икономическите данни са „по-слаби“ от очакваното, но са в съответствие с перспективите на ЕЦБ. Драги предположи, че по-слабият импулс не е прелюдия към спад. Рисковете остават балансирани. ЕЦБ ще приключи покупките си през декември, въпреки че срещата на ЕЦБ през декември ще го потвърди.

 

Подобно на миналия месец, Драги потвърди икономическия си оптимизъм за „постепенното затягане на пазара на труда“ и договорното увеличение на заплатите. Рисковете са очевидни: Bexit, търговията и Италия. Помнете, че Италия има три седмици, за да отговори на безпрецедентните искания на ЕК да промени първоначалните си предложения за бюджет, но в крайна сметка санкциите могат да се приложат само при действително изпълнение, а не на прогнози, което го прави наистина история за 2020 г., инвеститорите не чакат.

 

Драги отново повтори призива си за структурни реформи и за създаване на фискални смекчавания. В същото време той сякаш подчерта, че паричната политика ще остане много адаптивна дори след прекратяването на покупката на нетни активи. Също така той заяви, че е уверен, че Италия и ЕК ще намерят решение на техния проблем относно бюджетните планове на Рим за 2019-а година.

EUR/USD е в низходящ тренд от края на септември след пробива на 1,1432; пазарът прави по-ниски дъна и върхове, като в същото време курсът е изправен пред тест на августовското дъно 1,1300 – кръгло и психологическо ниво.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.