Market Analysis

Драги и компания на фокус днес

За първи път от близо две седмици еврото (EUR) се търгуваше по-високо спрямо щатския долар (USD) , но ралито е по-скоро функция на прибиране на част от печалбите от последните разпродажби на EUR/USD отколкото оптимизма на Европейската централна банка (ЕЦБ). Всъщност повечето политици от еврозоната, които говориха през последните няколко седмици, описват ръста на еврозоната като забавящ се и изразяват опасения, че рисковете са в посока надолу. Очаквам председателят на ЕЦБ Марио Драги да направи същото и на пресконференцията си, защото икономиката не само е загубила инерция, но и хаотичният Brexit остава сериозна заплаха за растежа в еврозоната. Миналата седмица Драги каза, че последните икономически доклади са по-слаби от очакваното и с неяснота, особено глобалните рискове, все още изпъкващи, необходим е значителен стимул, тъй като забавянето може да бъде по-дълго от очакваното.

 

Няма никакво съмнение, че тонът на пресконференцията на Драги ще бъде непринуден, тъй като той изразява загриженост за несигурността, подчертава необходимостта от продължаване на стимулите и понижава очакванията за повишаване на лихвените проценти. Ако централната банка намали прогнозите си за растеж или инфлация, а Драги се фокусира върху по-слабия растеж, можем да видим безпроблемен спад при EUR/USD до 1,1200/20. Ако се опита да балансира предпазните си перспективи с оптимизъм (тъй като разходите и активността на пазара на труда са по-добри), то най-търгуваната валутна двойка EUR/USD може да удължи възстановяването си до 1.1450/70.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.