Market Analysis

Доходността по 10-годишните германски облигации продължава да търси дъно

Доходността по 10-годишните германски облигации потъна до най-ниското си ниво от есента на 2016 г. насам от задълбочаващото се търговско напрежение между САЩ и Китай и тревогите около глобалния разтеж. Намаляването на доходността идва на фона на ралито при самата сеца на облигациите ( в случая Bund).

Bund поскъпва и с пробива на 166,70/90 възобновява бичия тренд.

Федералният резерв спря плановете си за увеличаване на лихвените проценти, а фючърсите по федералните фондове – използвани за спекулиране с бъдещи политически решения – предполагат, че някои инвеститори вече са позиционирани за намаляване на лихвените проценти до края на тази година.

Европейската централна банка и други съседни парични власти като шведската Riksbank също сигнализираха за понижаване на степента на затягане на политиките си.

Чувството за засилена икономическа загриженост бе подчертано в сряда от кръг от мрачни данни за китайската икономика. Продажбите на дребно на най-големия възникващ пазар в света се увеличават най-слабо за почти 16 години, докато промишленото производство непотвърди очакванията.

Разочароващите доклади показват „мекота извън сезонните фактори“. Рязкото съкращаване на инвестициите в промишлеността и продължаващата слабост на инвестициите в инфраструктура, както и слабият износ, подчертават, че рисковете както за вътрешното търсене, така и за прогнозите за външното търсене се отклоняват надолу, и то преди да се вземе под внимание скорошната ескалация на тарифната война.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.