Market Analysis

Две причини за затягане

Последната среща на FOMC към FED за годината започна вчера 18-ти декември и ще завърши днес 19-ти декември, когато FOMC най-вероятно ще гласува за още 25 б.п. увеличение. Ако FED увеличи лихвените проценти, това ще доведе до увеличаване на общия брой на лихвите до 4 за цялата 2018 г., което ще повиши стойността на водещата лихва до между 2,25% и 2,50% от сегашния диапазон от 2,00%-2,25%. Дали щатският долар (USD) ще може да удължи годишното си рали или да го забави/промени ще зависи до голяма степен от всякакви евентуални промени в прогнозите за икономиката и лихвените проценти, които FOMC направи на заседанието си през септември.

Защо FED трябва да повиши лихвите днес?

 

Една от причините се явява икономиката. Политическите действия на FED може да повлияят пряко на инфлацията до 2020 г. FED се опитва да поддържа инфлацията стабилна, а не да я понижи. Икономическият ръст се забавя, но до нивото на тренда. Заплатите се покачват. Нулеви или отрицателни реални лихви са погрешни.

Много спорно е, че политиката подкрепя повишаване на лихвите. Ниска, стабилна инфлация – икономически триумф. Политически независимите централни банки направиха това. Пазарите не искат завръщане към 70-те години на миналия век. Отказ от повишаване на лихвите може да породи опасения, че политиката влияе на FED. Пазарите не биха искали това.

 

FED не ускори увеличението на лихвените проценти, когато акциите растяха, а корпоративните данъчни облекчения прехвърляха средства от правителството към листнатите борсови щатски компании (и следователно не сигнализират за бъдещ икономически ръст). Последната слабост при акциите се дължи до голяма степен на обратния трансфер – търговските данъци прехвърлят благосъстояние (средства, пари) от щатските компании към правителството. Това не е сигнал за бъдещ растеж.

US Dollar Index остава ограничен в диапазона 96,50 – 97,50 (седмична графика), но в същото време и над бичата тренд линия и областта на бичия канал. Пробив на спомената тренд линия, което ще доведе и до спад под долната граница на диапазона, ще покаже за възможно приключване на покачване и вероятност от навлизане в консолидация или зараждане на низходящо движение с първа подкрепа – зоната около 93,50.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.