Market Analysis

‘Глад’ към златото и среброто

ЗЛАТО

През последните няколко седмици инвеститорите ‘избягаха’ от щатския долар. Индексът на долара спадна от 100 на 92.5. Сега са налице признаци на стабилност с нивото на подкрепа при 92.5, което избутва индекса до 93. Това скромно възстановяване на зелената валута забави златното рали, като цената на жълтия метал се консолидира над 2.050$ след рекордното прекъсване на няколко дни.

Тази малка корекция не е променила основната силна, бичи тенденция на златото, тъй като ‘гладът’ на инвеститорите към кюлчетата е най-висок, както и цената им.

Отделно, редно е да отбележим стремителната цена на среброто, която вчера скочи близо до 30$. В момента наблюдаваме спад на среброто, до 28$ – 28.5$. Този спад може да се разглежда и като корекция след екстремното рали, докато основната тенденция все още изглежда подкрепяща.

Карло Алберто Де Каса – главен анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.