Market Analysis

Възможности за трейдинг

Двойното дъно, формирано след теста на подкрепата при 0,7120 и подаваната дивергенция от RSI индикатора, говори за възможно покачване към 0,7200, като би било добре да видим връщане към 0,7130/40 преди евентуално позициониране.

 

UsaTBDec18

След покачването от 136,70, пазарът достигна зоната на съпротива 144,20/50. Дневният кендъд показа неуспех, което може да доведе до корекция на ралито, като първа подкрепа за пазара се наблюдава при 141,00; интрадневна 143,00.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.