Market Analysis

Времето остава слънчево за фондовите пазари, но не и за златото

ЗЛАТО
Времето остава слънчево за фондовите пазари, но не и за златото.

След отлична 2020г. наблюдаваме малка буря върху кюлчетата, причинена от възстановяването на американската доходност и от силата на оптимизма, доминиращ при търговията с акции. След пет поредни дни в червено, виждаме малък опит за отскок, въпреки че краткосрочната тенденция остава мечи.
Технически, жълтият метал е загубил подкрепата, поставена на 1.790$ и вече може да се насочи към следващата ключова зона, която е най-ниската стойност, достигната последно в края на ноември 2020г. – 1.764$. Тестът на тези нива ще бъде от решаващо значение дали мечият натиск е приключил или златната треска се забавя. Имайки предвид огромния паричен стимул, инжектиран на пазарите от централните банки, този втори сценарий изглежда малко вероятен.
Карло Алберто Де Каза – главен анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ
Европейските референтни показатели продължиха да се консолидират днес. Инвеститорите се опасяват, че нарастващата доходност на облигациите ще увеличи обема на заемането на пари и ще повлияе на краткосрочната перспектива на някои компании и по-широкото нарастване на акциите в средносрочен план. Дългосрочните перспективи за икономическо възстановяване обаче са много по-положителни и вероятно ще подкрепят рисковите настроения, което прави текущата корекция на пазара кратка пауза преди достигане на нови върхове. Добивът и технологичните акции са сред най-устойчивите сектори днес, понеже търговците очакват резултати от банкови и други циклични стойности като EDF, Air France, Barclays и Credit Suisse по-късно днес.
От другата страна на Атлантическия океан търговците ще обърнат голямо внимание на макро данни от САЩ (първоначални заявления за безработица, производствен индекс на ФЕД и запаси на суров петрол), за да видят дали неотдавнашната икономическа динамика продължава.
Pierre Veyret – технически анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.