Market Analysis

Без изненади

Решенията на Европейската централна банка (ЕЦБ) и протоколът от последната среща на FOMC през март не поднесоха изненади за пазара. Казано накратко, и двата монетарни органа признаха рисковете за икономическите перспективи, ЕЦБ заяви, че ще запази лихвите на текущите им нива поне до края на 2019 г., а Федералният резерв (FED) остава доволен да работи в режим на изчакване.

 

Относно Brexit Драги отбеляза, че европейски страни, които са по-силно обвързани с британската икономика, ще се изправят пред по-сериозни последици от излизането на Обединеното кралство от единния блок. Според него последиците от Brexit ще се отразят на европейския континент като цяло, а сериозността на последиците ще зависи от това как Великобритания ще напусне ЕС. По отношение на банковата система, Драги посочи, , че ЕЦБ е в процес на анализ на „рентабилността на търговските банки, засегнати от отрицателната лихва по депозитите“. Европейските банки продължават да се оплакват от отрицателни лихвени проценти, които бяха въведени за първи път преди почти пет години, и смятат, че те вредят на печалбите им.

 

EUR/USD приключи деня с минимално покачване при една средно волатилна сесия предвид събитията поднесени от ЕЦБ и FED. Курсът спадна до 1,1229, но последна възстановяване с финал на нива от 1,1272, което подсказва, че все още съществува риск от покачване към 1,1300/10, откъдето е възможно мечият тренд да бъде възобновен.

 

EUR/CHF записа поредица от позитивни дни и двойката достигна сериозната съпротива – зоната  1,1300/20, което може да провокира прибиране на печалби,а те на свой ред връщане към 1,1260. Следим за обръщаща формация, ако решим да се позиционираме.

AUD/CHF се покачи до 0,7190, с което отговори прецизно на очакванията ми от коментара преди дни.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка във всеки финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.