Market Analysis

Американският долар отбелязва скромни печалби

FOREX

На фона на общата тенденция на спад, американският долар отбелязва някои скромни печалби спрямо други основни валути през последните няколко сесии. Печалбите на пасивите идват заедно с нарастващата доходност, преди големият търг на облигации по-късно през деня. Предполага се, че се сменя тенденцията. Броят на хоспиталзираните с Covid намалява, а това поражда оптимизъм за перспективно икономическо възстановяване в Съединените щати и увеличава привлекателността на деноминираните в долари активи, което е положително за валутата.

Рикардо Евангелиста – старши анализатор, ActivTrades

 

Chart Source: ActivTrades platform ActivTrader

 

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционно проучване. Материалът не е изготвен в съответствие със законовите изисквания за насърчаване на независимостта на инвестиционното изследване и като такъв трябва да се разглежда като маркетингова комуникация.

Цялата информация е изготвена от ActivTrades PLC („AT“). Информацията не съдържа отчет за цените на АТ или оферта или заявка за сделка с какъвто и да е финансов инструмент. Не се посочва нито гаранция за точността или пълнотата на тази информация. Предоставените материали не отчитат конкретната инвестиционна цел и финансовото състояние на всяко лице, което може да я получи. Миналото представяне не е надежден показател за  ефективността в бъдеще . AT предоставя услуга само за изпълнение. Следователно всяко лице, което действа въз основа на предоставената информация, прави това на свой риск.