Market Analysis

Каква ще е съдбата на щатския долар след non-farm payrolls?

Официалните данни за работните места в неселскостопанския сектор на САЩ за ноември ще бъдат съобщени от американското министерство на труда в петък следобяд в 15:30 ч., а очакванията сочат за вероятното продължаване на силното създаване на работни места, което преобладава през по-голяма част от годината (въпреки по-ранните смущения от ураганите). Около 200 хил. работни места се очаква да бъдат създадени от икономиката на САЩ през ноември след солидния ръст от 261 хил. работни места през октомври, което помогна да бъде компенсиран предходния спад дължащ се на ураганите.

Защо NFP докладът е толкова важен?

 

Докладът за заетостта дава информация за това колко са новосъздадените работни места в неселскостопанския сектор в сравнение с предходния месец, отраслите създали ли са или са съкратили повече работни места, какво е равнището на безработица, темпа на растеж на заплатите и много други. Така докладът предоставя изчерпателна информация за това как се развива щатската икономика и в каква посока върви.

Този доклад включва различни проучвания, които дават представа за силата или слабостта на пазара на труда в САЩ. По тази причина, той помага на инвеститорите да добият по-ясна представа за силата на щатската икономика, за това как потребителите в САЩ харчат парите си и дали компаниите инвестират или наемат, което също допринася за щатския растеж.

 

NFP докладът отразява близо 80% то работната сила в страната. Ако той е позитивен, това означава, че повечето хора имат работа и следователно получават заплата, което води до насърчаване на потребителските разходи – основен фактор за растежа на САЩ (60% от БВП). Аналогично, ако заетостта се увеличава, това означава, че бизнесът е изправен пред по-големи нужди от работна ръка, тъй като компаниите имат повече поръчки и са по-уверени в бъдещето на техния бизнес.

 

Докладът за заетостта носи и политическа отговорност, тъй като промяната в заетостта и доходите спомагат за оформянето на политическата картина. Анализирането на този доклад помага на инвеститорите да разберат колко здрава е щатската икономика и най-вече, как това може да повлияе върху решенията на FOMC относно паричната политика.

В зависимост от данните, интересни за търговия ще са валутните двойки с участието на USD, златото и щатските борсови индекси.

Щатският долар поскъпва спрямо конкурентите си от графиките представени по-долу, но е и изправен пред силни нива на подкрепи/съпротиви. Златото също губи почва, след пробива на триъгълната формация.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades