Market Analysis

Инфлационни данни и отново срещи на централни банки

Предстоящата седмица ще е наситена с данни за инфлацията и доклади за пазара на труда от цял свят, както и със срещи на централните банки на Швейцария, Великобритания, Турция и Русия. Наскоро в редица държави инфлацията отчита понижение, а за централните банки ще бъде необходима стабилизация и/или покачване на инфлацията, за да бъдат те по-агресивни в техните парични политики и по-специално в покачването на лихвените проценти. Така че инфлационните числа могат да доведат до интересни ходове през следващите дни. Не се очаква много от срещите на централните банки на Швейцария, Обединеното кралство и Турция, но широко е очакването за намаляване на лихвите в Русия.

 

Как централните банки могат повлияят на FOREX пазара?

 

Централните банки са сред най-големите икономически и пазарни играчи, които заемат важна роля в еволюцията на различните валути.

 

Централната банка носи отговорност за осъществяването на паричната политика в дадена страна. С приемането и прилагането на своите решения тя цели да повлияе на курса на валутата си и наличността на паричните средства в дадената икономика. С тези си действия тя влияе пряко върху търсенето и предлагането на валутата си, както и върху целия валутен пазар.

 

Монетарната политика, заедно с фискалната политика е част от икономическата политика на една страна, и тяхната комбинация оказва огромно влияние върху растежа, потреблението, заетостта, инфлацията и валутата на страната.

 

Когато лихвените проценти в дадена страна се покачват, това привлича чуждестранните инвеститори, тъй като търсенето на валутата на тази страна расте. Следователно стойността на тази валута ще нараства в сравнение с други валути. Също така, по-високите лихвени проценти ще увеличат разходите по заеми, така че наличието на пари в пазарите ще намалее, което ще доведе до увеличаване стойността на дадената валута.

 

Петър Пенев

Анализатор, ActivTrades